kömür yerüstü ve yer altı yollarıyla çıkarılmaktadır