doğu kıyısındaki maden ekipmanı şirketlerinin sayısı